วิธีตั้งค่าเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Yahoo

ลาพักจาก Yahooในระดับโลก Yahoo  มีคนใช้งานกันอย่างกวัางขวาง ในเมืองไทยก็มีหลายคนเลือกใช้กัน เรามาดูกันว่า วิธีการตั้งค่าเมลตอบกลับช่วงสัปดาห์ล้างพิษดิจิตอลนั้นเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นก็ต้อง Log in เข้าสู่ระบบกันก่อน จากนั้นเราจะเห็นเมนู option (มุมขวาบน) คลิกแล้วเลือก More Options…

ตั้งค่าเมลตอบกลับ ชอง Yahoo

จะมาต่อที่หน้าตัวเลือก ดังรูป

  1. เลือกเมนูด้านซ้าย
  2. คลิก Enable auto-response และเลือกเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด
  3. ใส่ข้อความที่ต้องการ
  4. คลิก Save Changes

ขั้นตอนการตั้งค่าเมลตอบกลับลาหยุด Yahoo

ปิดจอได้แล้ว ..สบายจัง

By: |16/04/2011|Categories: digital detox|Tags: . . |

Leave a Reply